Kayıt
0
3 876
9-11-2012, 22:29

2012 Mad Bursa Şubesi Genel Kurulu (9 Kasım 2012)

2012 Mad Bursa Şubesi Genel Kurulu (9 Kasım 2012)MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ
9-11-2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AÇILIŞ

DİVAN KURULUNUN SEÇİLMESİ

30-10-2012 tarihli ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 2. Genel kurul toplantı tarihi belirlenen 9-11-2012 tarihinde toplandı. 2. Toplantı olduğundan yarıdan fazla üye katılım koşulu aranmadı. MAD Bursa şubesine kayıtlı dernek üyelerinin kimlik belgeleri kontrol edilerek, listeye imzaları alındı. Yapılan sayımda kayıtlı 21 üyenin 8’inin katılımı ile toplantı ya başlandı. Durum toplantı tutanağına geçirildi. Toplantı yönetim kurulu başkanı Attila Ülgen tarafından açıldı.

Divan heyeti seçimi yapıldı. Oy birliği ile Attila Ülgen divan başkanlığına, Yasemin Sınmaz başkan yardımcılığına ve Emrah Sınmaz yazmanlığa seçilerek divan heyeti oluşturuldu.

SAYGI DURUŞU

İstiklal marşının okunmasından sonra, ülkemizin kurucusu ulu önder Atatürk, silah arkadaşları ve İstiklal şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

GENEL KURUL GÜNDEMİNİN OKUNMASI

Genel kurul gündemi divan başkan yardımcısı Attila Ülgen tarafından okunmuştur. Buna göre Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibidir.
1. Açılış – saygı duruşu
2. Divan seçimi
3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4. Mali raporun okunması
5. Denetleme kurulu raporunun okunması
6. Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
7. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış
Üyelere “ek gündem maddesi için önerisi olan var mı?” sorusu yöneltildi. İstek olmaması üzerine ek bir gündem maddesi konulmadı.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULU RAPORLARI İLE 2012 YILINA AİT BİLANÇO VE GELİR HESAPLARI İLE 2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Attila Ülgen tarafından okundu.

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU

Sayın üyeler; 2012 yılı MADBursa şubesi için, bir önceki yıla göre sayısal olarak daha az etkinlikle, ancak sonuçlar itibarı ile daha verimli bir yıl olarak geçmiştir.

Şube’mizin ihtiyacı olan malzemelerin alınması: 2012 yılı döneminde derneğimiz kasasında bulunan bütün para, bir önceki yılda olduğu gibi, aktif olarak kullandığımız mağaracılık malzemelerinin alımında kullanılmıştır. Bu dönemde;

Kulak 105 adet
Kilitli Oval Karabin 100 adet
Petzl Speleobag 2 adet
Petzl işçi çantası 2 adet
Kurtarma Makarası 2 adet
GBH 18V BOSCH matkap 1 adet
Petzl Dübel Çantası 2 adet
Petzl İp koruyucu 6 adet

Malzeme konusunda, yıllardır, yaptığımız alımlarla derneğimizin önemli açıklarını tamamladığımızı düşünüyoruz. Birkaç eksik malzeme dışında, hemen her faaliyeti gerçekleştirebilecek düzeyde malzemeye ulaşmış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl ek olarak; bir takım çekiç-çakıcı, 25 adet kulak, ( şuan yeterli olmakla birlikte derin bir mağara bulursak ) statik ip alımı yapılması gerekeceğini düşünüyoruz.

2012 yılı faaliyetleri : Bu yıl, kaya çalışmaları ve sosyal etkinlikler dışında, yedi faaliyet yapılmıştır. Toplamda, üç araştırma faaliyetinde, sekiz mağara haritalanabilmiştir. Yapılan iş sayısal anlamda az olmakla birlikte, 2011 yılında başladığımız Kocadağ İni araştırması (yan kollar dışında ) tamamlanmış, mağara -458m derinlikle sonlanmıştır. Mağara, bu gün itibarı ile, Türkiye’nin 13. En derin mağarası konumundadır. Şubemin için bu tartışmasız bir başarı olmuş ve sonraki araştırmalar için bizi motive etmiştir. 2012 yılı son ayı ve 2013 yılı için önemli sayılabilecek istihbaratlarımız için de, faaliyet planları hazırlanmıştır.

Bir önemli faaliyetimiz de CH prodüksiyon ile gerçekleştirmiş olduğumuz “Ayvaini belgeseli” çekimi olmuştur. Çekim için, yaz aylarında 3 faaliyet düzenlenmiş, sonuçta 32 dk lık güzel bir belgesel tamamlanmıştır. Mağarada çekim yapmaya niyetli profesyonel bir ekiple çalışmakta şubemiz için ayrı bir kazanım olmuştur.

49 26 Şubat 2012 Keles Gelemiç Kayadibi Mağaraları Akan Ögel, Hatice Ögel, Serhan Şahinkaya, Güldem Şahinkaya, Mustafa Caner, Attila Ülgen, Emrah Sınmaz, İdris Hatipoğlu, Uzun Mehmet (Meddah) Araştırma Harita Çalışlması
50 17 Mart 2012 Bursa Orhaneli Kusumlar Köyü Koğukkaya Mağarası Samet Erdönmez, Tamer Çekici, Rabia Korçak, Selçuk Toprak, Yenal Yazıcıoğlu, Attila Ülgen ve Yüksel Değirmencioğlu ( rehber ) Araştırma Harita Çalışması
51 10 Haziran 2012 Ayvaini Mağarası CH danışmanlık, prodüksiyon ekibi: Cihat Özkan, Hasan Akbaş, Sedat Çetin, Aykut Güngör, Seda Lale
MadBursa Ekip: Attila Ülgen, Emrah Sınmaz, Yasemin Sınmaz, Meriç Şeyma, Güldem Özkan, Murat Soğucak CH danışmanlık prodüksiyon ile film çekimi
52 23-24 Haziran 2012 Ayvaini mağarası CH danışmanlık, prodüksiyon ekibi: Cihat Özkan, Hasan Akbaş, Aykut Güngör
MadBursa Ekip: Mustafa Caner, Meriç Şeyma, Murat Alkaş, Murat Soğucak, Attila Ülgen, Selçuk Toprak, Utku Dülekalp, Samet Erdönmez 2. çekim
53 27 temmuz – 2 ağustos Yaylacık 2012 Mustafa Caner, Sinan Poyraz, Selçuk Toprak Yaylacık araştırma
54 9 eylül 2012 Ayvaini mağarası CH danışmanlık, prodüksiyon ekibi: Cihat Özkan, Hasan Akbaş, Aykut Güngör, Tahacan
MadBursa Ekip: Mustafa Caner, Attila Ülgen, Meriç Şeyma, Emrah Sınmaz, Murat Alkaş, Murat Soğucak
3. ve son çekim
55 12-15 ekim 2012 Kütahya Anasultan Köyü Kocadağ İni Mad: Emrah Sınmaz, Tolga Satıoğlu, Sinan Poyraz, İdris Hatipoğlu (İzmad) , Tulga Şener
Esmad: Ferit Yiğit, Tolga Kuşku, Mumtaz Kemal Bilir, Zeliha Güven, Eda Kılınçarslan
Araştırma Harita Çalışması -458m


2012 yılında, yeni üyelerimizin eğitim düzeyleri artmakla birlikte, eğitim konuşunda yeterli planlama, katılım ve eğitim sayısının arttırılması konusunda istenilen başarıyı gösteremediğimiz açıktır. Yeni yılda, eğitim konusunun en önemli gündem maddelerimizden birisi olması gerektiğini düşünüyoruz.

Planlayıp yapamadığımız en önemli konu, basılı yayınların çıkartılamamasıdır. Tek başına şubemizi ilgilendiren bir konu olmasa da, 2013 yıl için her üyemizden bu konuda destek ve katılım bekliyoruz.2013 yılının başarılı bir yıl olması dileğimizle…

Attila Ülgen
MADBursa
Şubesi Başkanı 8-11-2012


Sonrasında Denetleme Raporu Mustafa Caner tarafından okundu.

2012 yılı bütçe gelir-gider hesabı ve 2013 yılı tahmini bütçesi sayman Emrah Sınmaz tarafından okundu.

MAD BURSA ŞUBESİ 2012 DÖNEMİ
MALİ RAPORU (Kesinleşmemiş)

Gelir tl Gider tl
2011 yılından devir 232
Aidat 1554
Bağış 700
Teknik malzeme 2374.15
Dernek Sitesi Gideri 81.42
Toplam 2486 2455.57 0


MAD BURSA ŞUBESİ 2012 DÖNEMİ
TAHMİNİ BÜTÇE

Gelir ytl Gider ytl
2012 yılından devir 300
Aidat + bağış 2016 + 300
Teknik malzeme 2350
Kırtasiye + site masrafı 100
Toplam 2616 2450
Not: hesaba, eski aidat alacakları dahil edilmemiştir.

Mad Bursa Şubesi Saymanı
Emrah Sınmaz
8.11.2012


2012 bütçesinin yıl sonunda kesinleşeceği üyelere bildirildi. Divan kurulu başkanı tarafından raporlarla ilgili lehte veya aleyhte söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Raporlar konusunda söz isteyen olmadığından diğer gündem maddesine geçildi.

YÖNETİM ve DENETLEME KURULUNUN AKLANMASI

Raporlar divan başkanı tarafından oya sunuldu. Sonrasında toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile, yönetim kurulu aklanarak eski yönetim kurulu halini aldı.

YENİ YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ

Yönetim kurulu için tek bir aday listesi divan başkanlığına iletildi. Divan başkanı tarafından yeni yönetim kurulu için başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday olmadığı saptandı ve liste oylamaya sunuldu. Üyelerin oy birliği ile liste onandı. Yönetim kurulu aşağıdaki gibi oluştu:

YÖNETİM KURULU
Attila Ülgen
Murat Alkaş
Emrah Sınmaz
Murat Soğucak
Tamer Çekici

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Tolga Satıoğlu
Yenal Yazıcıoğlu
Rabia Korçak
Alican Çelikten
Faysal İlhan

Denetim kurulu için aday gösterilen ve aday olan üyeler için oylama yapıldı. Denetleme kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştu:

DENETLEME KURULU
Yasemin Sınmaz
Mehmet Teke
Mustafa Caner

YEDEK ÜYELER
Müge Alkuru
Okan Özşekerci
A.Tamer Aker


DİLEK VE TEMENNİLER

Yeni kurulan, UMAST ile ilişkiler: Uludağ üniversitesinde kurulan, kurulmasına öncülük ettiğimiz mağaracılık topluluğu ile ilgili konuşuldu. Daha önceki deneyimlerimizden ilişkinin ancak, karşılıklı anlayış ve işbirliği ile geliştirilebileceği belirtildi. Öncelikli olarak UMAST yönetim kurulu toplantılarına katılma ve eğitim planı yapılması konusunda ilke kararı alındı.

Faaliyet planlanması: 2012 yılından daha fazla sayıda araştırma yapılabilmesi için, eldeki istihbaratların derlenmesi ve faaliyet planının yapılması görevini, Attila Ülgen ve Emrah Sınmaz üstlenmiştir.

MAD yayınlarının çıkartılması: Aksamış olan MAD bülteni çalışmalarına aktif katılım için, ilk genel üye toplantısında gündem açılmasına karar verildi.

Sosyal toplantılar yapılması: On beş günde bir, üyelerin toplanması ve dernek ile ilgili karaların alınabilmesi için, değişik mekanlarda sosyal toplantılar yapılmasına karar verildi.

Eğitim: Eğitim takviminin standart tarihlerde verilecek şekilde planlanmasına ve bu şekilde düzenli olarak verilmesine karar verildi.

Üye başvurularının düzenlenmesi: Özellikle mağaracılık dışı amaçlarla derneğimize başvuran kişilerin elenerek, her ay yeni başvuran aday üyelerle tanışma toplantısı yapılması fikri benimsendi.

…….. mağarası araştırması için, çevre koruma müdürü ile görüşülüp araştırmanın başlatılmasına karar verildi.

Kurtarma eğitimi görüşüldü: Bu konudaki eğitim eksikliğinin, bahar aylarında Mad merkez ile ortak eğitim yapılarak giderilmesi konusunda girişim yapılmasına karar verildi.

…….. köyde istihbaratı olan mağaranın araştırılması için muhtar ile görüşülmesine, bu gecikmiş araştırmanın önümüzdeki yıl tamamlanması konusu konuşuldu.

Başka söz alan olmadığından kapanış bölümüne geçilmiştir.

KAPANIŞ

Divan başkanı üyelere katılımları ve emekleri için teşekkür ederek genel kurul gündemini kapatmıştır.

Bu tutanak 9-11-2012 tarihinde imza altına alınmış ve yeni yönetim kurulu üyelerine verilmiştir.


Attila Ülgen Emrah Sınmaz Yasemin Sınmaz
Divan Başkanı Yazman Divan Başkan Yardımcısı
]

Oylandı
0
0
Yorumlar
Yorum Ekle
Bilgilendirme
Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.
YORUMLANAN
nureddin91
nureddin91
Merhaba, Fotoğraf galerisindeki fotoğraflar açılmıyor.
mangit
mangit
Kıymetli Hocam; Yıllar önce Kütahya-Emet ilçesinde
Tamer
Tamer
Tebikler ....
mtnylnz
mtnylnz
Ayva ini mağarasında fazlasıyla yarasa var.
Tamer
Tamer
bende düşünüyordum güzel bir dövme yaptırmayı... iyi denk
Tamer
Tamer
elimize sağlık :)
ETKİNLİK TAKVİMİ
«    Haziran 2024    »
PtSaÇaPrCuCtPz
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930